<p style="line-height:150%">         <span>2018年5月9-11日,由中国科学院兰州文献情报中心、中国石油勘探开发研究院天然气地质研究所、中国石油勘探开发研究院气田开发研究所、页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室、中国石油天然气集团公司油气地球化学重点实验室、甘肃省油气资源研究重点实验室主办,《天然气地球科学》编辑部承办的第三届天然气地球科学论坛在郑州成功召开,来自中石油、中石化、中科院和高等院校等40多家单位的近170位代表参加了此次会议。 <br /> </span>       <span>本次学术交流,邀请了18位天然气地球科学领域有突出研究成果的专家作了大会报告,遴选了46位代表进行了分会报告交流,18位代表作了展板交流。为激发中青年学者的学术研讨热情,会议组织专家对40岁(含)以下中青年优秀报告/展板进行评选。口头报告评委由分会主席以及主席邀请人员担当,展板报告评委由会务组邀请参会部分专家担当,从①研究价值、②创新性、③数据准确性、④叙述逻辑性、⑤报告表述(报告)/展现形式(展板)、⑥PPT展现(报告)/互动交流(展板)6个方面对报告/展板进行评选,共评选出优秀报告16个、优秀展板4个。会后,在中国地质大学(北京)侯读杰教授的主持下举行了一个简单颁奖仪式,以戴金星院士为代表的颁奖嘉宾为获奖者颁发了获奖证书和奖品。</span> </p> <p style="line-height:150%">                                                                                          </p> <p align="center"> <img class="" alt="" width="550" align="absMiddle" height="203" src="/UserFiles/Image/优秀代表颁奖(1).JPG" /><br /> <strong><span>优秀论文和优秀展板获奖者代表与颁奖嘉宾合影<br /> </span></strong><strong><span><br /> 表1   第三届天然气地球科学论坛优秀报告获奖者名单(按姓名音序排序)</span></strong> </p> <div align="center"> <table height="311" cellspacing="0" cellpadding="0" width="700" align="center" border="1"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="63"> <div align="center"> <strong>报告人</strong> </div> </td> <td valign="top" width="48"> <div align="center"> <strong>性别</strong> </div> </td> <td valign="top" width="227"> <div align="center"> <strong>单位</strong> </div> </td> <td valign="top" width="378"> <div align="center"> <strong>报告题目</strong> </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 龚德瑜 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 中国晚古生代主要煤系形成天然气的稳定碳同位素组成特征 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 关进安 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国科学院广州能源研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> The influence of seabed alternation on gas hydrate reservoirs in Shenhu area and quantitative assessment of controlling factors </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 郭<span> 智</span> </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院气田开发研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 辫状河相致密砂岩气田水平井地质优化设计 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 黄士鹏 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院石油地质研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 川南地区中二叠统茅口组岩溶储层测井评价与分布规律 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 焦春艳 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 女 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院气田开发研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 深层大气田水侵规律及控制水侵对策研究 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 李政宏 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 数据挖掘方法在缝洞型碳酸盐岩岩性划分中的应用 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 刘晓鹏 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 克拉通盆地致密气成藏地质特征与勘探目标优选——以鄂尔多斯盆地上古生界为例 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 卢<span> 斌</span> </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 四川盆地石柱地区五峰组<span>-龙马溪组页岩有机质富集主控因素与沉积模式</span> </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 鲁雪松 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td valign="top" width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院石油地质实验研究中心 </div> </td> <td valign="top" width="378"> <div align="center"> 深层高温高压天然气赋存状态、流体属性及成藏效应 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 吕志凯 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院气田开发研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 超深层裂缝性气藏储层连通性动静态描述方法 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 马德波 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td valign="top" width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院石油地质研究所 </div> </td> <td valign="top" width="378"> <div align="center"> 四川盆地川中地区深层走滑断层构造特征与天然气成藏意义 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 甯<span> 波</span> </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院气田开发研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 致密气藏加密调整提高采收率方法研究——以苏里格气田为例 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 陶小晚 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 我国最大氦气储量的发现及意义——和田河富氦气田 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 徐淑娟 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 女 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院天然气地质研究所 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 长岭断陷断裂构造特征与天然气成藏关系研究 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 印森林 </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 长江大学录井技术与工程研究院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 基于无人机倾斜摄影的三维露头建模新方法 </div> </td> </tr> <tr> <td width="63"> <div align="center"> 郑<span> 民</span> </div> </td> <td width="48"> <div align="center"> 男 </div> </td> <td width="227"> <div align="center"> 中国石油勘探开发研究院 </div> </td> <td width="378"> <div align="center"> 我国常规与非常规天然气资源潜力及勘探方向 </div> </td> </tr> </tbody> </table> <strong><span><br /> 表2   第三届天然气地球科学论坛优秀展板获奖者名单(按姓名音序排序)</span></strong> </div> <p style="line-height:150%"> <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse:collapse;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="700" align="center" border="1"> <tbody> <tr> <td style="background:white;" width="54"> <p class="MsoNormalCxSpFirst" style="text-align:center;" align="center"> <strong><span style="font-size: 9pt; font-family: 黑体; mso-ascii-font-family: " times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:="" "times="" roman""="">作者</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: " times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:="" 黑体"=""></span></strong> </p> </td> <td style="background:white;" valign="top" width="47"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:center;" align="center"> <strong><span style="font-size: 9pt; font-family: 黑体; mso-ascii-font-family: " times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:="" "times="" roman""="">性别</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: " times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:="" 黑体"=""></span></strong> </p> </td> <td style="background:white;" valign="top" width="151"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:center;text-indent:36.15pt;" align="center"> <strong><span style="font-size: 9pt; font-family: 黑体; mso-ascii-font-family: " times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:="" "times="" roman""="">单位</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: " times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:="" 黑体"=""></span></strong> </p> </td> <td style="background:white;" width="240"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:center;text-indent:54.2pt;" align="center"> <strong><span style="font-size: 9pt; font-family: 黑体; mso-ascii-font-family: " times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:="" "times="" roman""="">题目</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: " times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:="" 黑体"=""></span></strong> </p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent;" width="54"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">李文正等</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="47"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">男</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" width="240"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;"><span>“</span></span><span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">鄂西</span><span style="font-size:7.5pt;"><span>—</span></span><span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">渝东</span><span style="font-size:7.5pt;"><span>”</span></span><span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">地区克拉通内裂陷分布范围及其勘探意义</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent;" width="54"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">田</span><span style="font-size:7.5pt;"><span> <span> </span></span></span><span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">兵等</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="47"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">男</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">中科院西北生态环境资源研究院油气资源研究中心</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" width="240"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">南海白云凹陷深水区砂岩储层岩石物理相特征</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent;" width="54"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">王志文等</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="47"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">女</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">吉林油田勘探开发研究院</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" width="240"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">英台气田营二段致密火山碎岩储层微观孔隙结构对气藏产能的控制</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent;" width="54"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">张志遥等</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="47"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:15pt;"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">男</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">中国石油勘探开发研究院石油地质研究所</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> <td style="background-color:transparent;" width="240"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:宋体;">塔里木盆地塔中隆起西部地区奥陶系次生地球化学作用与油气成藏</span><span style="font-size:7.5pt;"></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p style="line-height:150%">                                                                                     </p> <p align="center"> <img class="" alt="" width="500" align="absMiddle" height="333" src="/UserFiles/Image/IMG_7269第一分会场(1).JPG" /><br /> <strong><span><br />                         第一分会场</span></strong>                                                      </p> <p align="center"> <img alt="" width="500" height="333" src="/UserFiles/Image/IMG_9293第二分会场.JPG" /><br /> <strong>  <br />                                                                       <span>第二分会场</span></strong>                                                                                  </p> <p align="center"> <img alt="" width="500" height="333" src="/UserFiles/Image/IMG_7293展板区一角.JPG" /><br /> <strong><span>展板区一角</span></strong> </p> <p style="line-height:150%">   </p>